Program razvoja podeželja

1. NAZIV

Naložba v prestrukturiranje kmetijskega gospodarstva- nakup kmetijske mehanizacije; transportnega platoja in motorne kosilnice iz naslova podukrepa 4.1. Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva.

2. CILJ

• Posodobitev in povečanje obsega kmetijske proizvodnje.

3. 

PRIČAKOVANI REZULTATI AKTIVNOSTI:
• lažje opravljanje dela na kmetiji,
• zmanjšanje stroškov dela in storitev,
• zagotovitev obstoja kmetije.

Povezava na spletno stran Evropske komisije, namenjene EKSRP: (http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm) in na spletno stran PRP :(www.program-podezelja.si)

Naša lokacija

Potoška vas 51, 1410 Zagorje ob Savi

Telefon

041/739 683

Naš e-naslov

info@eko-gnoj.si

Eko Gnoj 2020 Vse pravice pridržane. | Izdelava spletne strani – BlazDesign | Spletna Agencija